CÁC CÔNG TÁC GIÚP TRẺ EM MỒ CÔI, KHUYẾT TẬT, PHONG CÙI TẠI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI VIỆT TẠI CAMBODIA

1.  Giúp Gạo:                                                                                             $1/ 3lbs or  $500/ 1ton

2.  Giúp Chăn Màn, Quần Áo:                                                              $20/ 1 bộ

3.  Giúp Xe Lăn, Xe Lắc:                                                                         $100/ 1 xe

4.  Giúp Nhịp Cầu Bác Ái:                                                                      $100/ 1 phần

5.  Giúp Giải Phẫu Mắt:                                                                          $100/1 bệnh nhân

6.  Giúp Học Sinh Nghèo:                                                                      $100/ 1 học sinh/ 1 năm

7.  Giúp Bệnh Nhân Phong Cùi, Tàn Tật, Bại Liệt:                          $100/ 1 phần

8.  Giup Người Già Không Nơi Nượng Tựa:                                   $100/ 1 phần

9.  Giúp Tủ Thuốc Tình Thương:                                                         $200/ 1 tủ thuốc

10. Giúp Xây 1 Giếng Nước:                                                                 $200; $500/ 1 giếng; $5,000/ 1 hệ thống

11. Giúp Vốn Trồng Lúa:                                                                         $250/ 1 phần

12. Giúp Trẻ Em Mồ Côi:                                                                         $360/ 1 trẻ em mồ côi/ 1 năm

13. Giúp Bảo Vệ Sự Sống:                                                                      $500 / 1 trường hợp

14. Giúp Máy Vi Tính:                                                                               $500/ 1 vi tính

15. Giúp Lớp Học Tình Thương:                                                           $600/ 1 lớp học

16. Giúp Xây 1 Nhà Tình Thương:                                                        $1,500 / 1 nhà tình thương

17. Giúp Giải Phẫu Tim:                                                                            $3,000/ 1 bệnh nhân


Hoi Bac Ai Phanxico - Home

Mọi đóng góp đều cao quý và có khấu trừ thuế.

100% of your gifts are taxdeductible.