Hoi Bac Ai Phanxico - Home

For all other credit cards users

For Paypal users

CÁC CÔNG TÁC GIÚP TRẺ EM MỒ CÔI, KHUYẾT TẬT, PHONG CÙI TẠI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI VIỆT TẠI CAMBODIA

1.  Giúp Gạo:                                                                                             $1/ 3lbs or  $500/ 1ton

2.  Giúp Chăn Màn, Quần Áo:                                                              $20/ 1 bộ

3.  Giúp Xe Lăn, Xe Lắc:                                                                         $100/ 1 xe

4.  Giúp Nhịp Cầu Bác Ái:                                                                      $100/ 1 phần

5.  Giúp Giải Phẫu Mắt:                                                                          $100/1 bệnh nhân

6.  Giúp Học Sinh Nghèo:                                                                      $100/ 1 học sinh/ 1 năm

7.  Giúp Bệnh Nhân Phong Cùi, Tàn Tật, Bại Liệt:                          $100/ 1 phần

8.  Giup Người Già Không Nơi Nượng Tựa:                                   $100/ 1 phần

9.  Giúp Tủ Thuốc Tình Thương:                                                         $200/ 1 tủ thuốc

10. Giúp Xây 1 Giếng Nước:                                                                 $200; $500/ 1 giếng; $5,000/ 1 hệ thống

11. Giúp Vốn Trồng Lúa:                                                                         $250/ 1 phần

12. Giúp Trẻ Em Mồ Côi:                                                                         $360/ 1 trẻ em mồ côi/ 1 năm

13. Giúp Bảo Vệ Sự Sống:                                                                      $500 / 1 trường hợp

14. Giúp Máy Vi Tính:                                                                               $500/ 1 vi tính

15. Giúp Lớp Học Tình Thương:                                                           $600/ 1 lớp học

16. Giúp Xây 1 Nhà Tình Thương:                                                        $1,500 / 1 nhà tình thương

17. Giúp Giải Phẫu Tim:                                                                            $3,000/ 1 bệnh nhân


Mọi đóng góp đều cao quý và có khấu trừ thuế.

100% of your gifts are taxdeductible.