Hoi Bac Ai Phanxico - Home

For all other credit cards users

For Paypal users

Mọi đóng góp đều cao quý và có khấu trừ thuế.

100% of your gifts are taxdeductible.

Giup Trẻ Em Cambodia


Giup Xây Hệ Thống Lọc Nước

$5,000/1 he thống

Giup Nạn Nhân Bị Thiên Tai Bão Lụt

$100/ 1 phần

Giúp Chăn Màn, Áo Ấm

$20/ 1 bộ

Giup Xây Nhà Tình Thương

$1,500/ 1 nha

Giup Xây 1 Giếng Nước

$200/1giếng

Giup Xe Lăn, Xe Lắc

$100/1 xe lăn

Giup Trẻ Em Mồ Côi

$360 / 1 năm / 1 bé

Giup Bảo Vệ Sự Sống

$500/1 cas

Giup Giải Phẫu Tim

$3,000/1 bệnh nhân

Giup Giải Phẫu Mắt

$100/ 1 bệnh nhân

Giup Học Sinh Nghèo

$100/ 1 học sinh

Giup Tủ Thuốc Tình Thương

$200/1 tủ thuốc

Giup Trẻ Em Việt Nam Nghèo tại Cambodia

Giup Gạo

$1/ 1 lb or $500/ 1 ton

Giup Huấn Nghệ May

$100/ 1 học sinh

Giup Lớp Học Tình Thương

$600 / 1 lớp/ 1 năm

Giup Trẻ Em Mồ Côi, Khuyết Tật

$100/1cas