MÁI ẤM THÁNH TÂM, TÂY NGUYÊN


NHÀ TÌNH THƯƠNG LÂM BÍCH, QUẢNG TRỊ

MÁI ẤM MỸ LINH, TÂY NGUYÊN

KHUYẾT TẬT HỒNG LĨNH, QUẢNG TRỊ

MÁI ẤM PHÚC ÂN - CÁI MƠN

MÁI ÂM THANH BÌNH - CÁI MƠN

CHÙA ĐẠI GIÁC, SÓC TRĂNG

MÁI ẤM BUÔN HẰNG - TÂY NGUYÊN

MÁI ẤM HY VỌNG VINCENTE QUẢNG BÌNH