Hoi Bac Ai Phanxico - Home

For all other credit cards users

For Paypal users

Mọi đóng góp đều cao quý và có khấu trừ thuế.

100% of your gifts are taxdeductible.

Bác Ái Đaminh

Thầy Cương

Xe lăn, xe lắc/ Wheelchair

Team in US

Mổ Tim, Mổ Bướu, Bảo Hiểm Sức Khỏe

Heart and Thyroid Surgery; Health Insurance

Sr. Nguyễn Thị Bàng

Nước sạch/Clean water

Sr. Vũ Thị Ngọc Lan, OP

Quản Lý Dự Án/Project Manager

Team in Viet Nam

Meet The Team

Học Bồng/Scholarship

Khám, phát thuốc/ Free medication

Nhà tình thương/Housing

Sr. Nguyễn Thị Nghiên, OP

Volunteers

Lm. Nguyễn Văn Vinh

Chương trình Giáo Dục/Education

Lm. Lê Quang Uy, CSSR

Nhịp Cầu Bác Ái/Outreach Program

Sr. Catherine Nguyễn Hường, LHC

Quản Lý Tài Chánh và Văn Phòng

Book Keeper and Office Manager

Sr. Huỳnh Thị Ngọc Nữ, SPC

Chương Trình Y Tế/Medical

Gạo/Rice

Nước sạch/Clean Water

Phát triển cộng đồng

Quần Áo/ Clothing

Thầy Thích lệ Tâm

Sr. Nguyễn Bảo Bích Nga, OP

Mồ Côi - Khuyết Tật/Disabled and Orphans

Lm. Nguyễn Hồng Phước, CSSR

Bảo Vệ Sự Sống/ Pro-Life Program

Linh mục Linh Hướng

Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP

Nhà tình hương/Housing

Sr. Nguyễn Thị Hồng Vân, SPC

Chương trình Mổ Mắt/ Eye Surgery

Chăn mền/Blanket