Hoi Bac Ai Phanxico - Home

For all other credit cards users

For Paypal users

Mọi đóng góp đều cao quý và có khấu trừ thuế.

100% of your gifts are taxdeductible.

THÔNG BÁO

Hội Bác Ái Phanxicô thành lập năm 2004. Với mục đích giúp các trẻ em mồ côi, khuyết tật, và các trường hợp thương tâm cần sự trợ giúp khẩn cấp. Hội được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là hội từ thiện và được khấu trừ thuế. Nếu các cá nhân, đoàn thể, tổ chức hoặc các cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc đóng góp tài chánh xin liên lạc với hội để được hướng dẫn chi tiết.